Maskiner · Sockor · Stickning

Montering av maskinstickad socka

Jag var på en fantastiskt trevlig workshop för oss med Favorit-sockmaskiner. Stickade ett par rosa strumpor, och tänkte att jag här kan illustrera hur jag syr ihop hålet ovanpå tån som blir när sockan tas av maskinen. 

Till att börja med tar jag fram det som behövs för monteringen:

  • Sockan med hål i
  • Matchande garn
  • En sax
  • En stoppnål
  • Kaffe (valfritt)


Jag börjar med att hitta en maska i sidan av tån där jag vill börja sömmen. Jag sticker in nålen från avigsidan, så att trådänden hamnar på insidan. Det är viktigt att följa samma varv maskor hela vägen. 


Jag syr sedan genom två maskor mittemot den första. Viktigt att de ligger intill varandra så att inga maskor hoppas över i början på sömmen. 


Fortsätter sedan på samma sätt. Tänk på att varje maska ska ha tråden genom sig två gånger, man får ha tålamod!

Tekniken illustreras tydligt i Favoritens instruktionsbok:

Jag brukar repa upp allteftersom jag syr, eftersom att de ytterligare varven hjälper till att hålla maskorna så att de inte repas för långt när man drar åt sömmen. 


Tråden dras åt lagom hårt, så att de nya maskorna (som sömmen består av) blir lika stora som resten av arbetets maskor. 


När sömmen är klar fästs ändarna på baksidan. Sömmen är så gott som helt osynlig!